Via ons portaal van Uw Zorg Online kunt u 24 uur per dag een herhaalrecept bestellen, een afspraak maken of een vraag per e-mail aan een van onze artsen stellen. Heeft u geen account? Op onze website vindt u meer informatie hoe u zich aan kunt melden.

Thuisarts.nl (medische info)

Betrouwbare medische informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Huisarts Genootschap. www.thuisarts.nl