Rijnmond Dokters op het afschrift van uw zorgverzekeraar

Waarom ziet u Rijnmond Dokters op het afschrift van uw zorgverzekeraar staan?

Op het afschrift van uw zorgverzekeraar staat dat er namens u geld is betaald aan Rijnmond Dokters. U weet waarschijnlijk niet wat voor organisatie Rijnmond Dokters is. Terecht dat u vragen heeft over deze betaling. Hieronder geven wij u uitleg over Rijnmond Dokters en waarom u op het afschrift van uw zorgverzekeraar Rijnmond Dokters ziet staan.

Wat is Rijnmond Dokters?

In het hele land zijn organisaties actief die huisartsen ondersteunen. Rijnmond Dokters is ook een organisatie die huisartsen ondersteunt. Bij het ondersteunen van huisartsen kunt u denken aan:
• Namens uw huisarts afspraken maken met andere organisaties over het verbeteren van de zorg in uw wijk of gemeente;
• Het geven van scholingen aan de huisartsen en hun medewerkers;
• Het ondersteunen van de huisarts bij het leveren van zorg aan ouderen.
• Het aanbieden van ketenzorg of chronische zorg (Dit wordt in een aparte folder uitgelegd)
• Advies geven over het gebruik van internet en computers;

Op de website www.rijnmonddokters.nl kunt u lezen wat Rijnmond Dokters allemaal voor de huisartsen in de regio Rijnmond doet. Als u op het afschrift van uw zorgverzekering de naam Rijnmond Dokters ziet staan, dan is uw huisarts lid van Rijnmond Dokters.

Hoe wordt Rijnmond Dokters betaald?

Rijnmond Dokters wordt betaald door alle Nederlandse zorgverzekeraars. Als een huisarts is aangesloten bij Rijnmond Dokters wordt bij alle patiënten (ongeacht leeftijd) van deze huisarts een aantal bedragen afgeschreven. Dit geld wordt gebruikt voor de ondersteuning die Rijnmond Dokters biedt aan de huisartsenpraktijk. Deze bedragen ziet u terug op uw afschrift.

Voorbeeld :
U heeft een zorgverzekering bij Zilveren Kruis. Uw huisarts is aangesloten bij Rijnmond Dokters. U ziet dan ieder kwartaal dat Zilveren Kruis een aantal bedragen overmaakt aan Rijnmond Dokters. De bedragen kunnen variëren. Meestal liggen ze tussen de € 1,00 en € 5,00.

Deze manier van betalen kan verwarrend zijn. Zo kan op het afschrift van een baby van 6 maanden, een betaling voor de ouderenzorg staan. U hoeft zich hier geen zorgen over te
maken. Deze betaling klopt en heeft volledig te maken met de manier waarop de zorg wordt betaald.

Kost het u uw eigen risico?

Nee, de bedragen die worden betaald aan Rijnmond Dokters gaan niet van uw eigen risico af.


Welke informatie heeft Rijnmond Dokters van u?

In Nederland gelden gelukkig strenge regels als het gaat om persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, verzekering, BSN-nummer en medische gegevens. Rijnmond Dokters voldoet aan alle regels als het gaat om persoonsgegevens.
Rijnmond Dokters heeft op geen enkele wijze toegang tot uw persoonsgegevens of medische gegevens. We zullen u om deze reden ook nooit (kunnen) benaderen.


Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over de afschriften van uw zorgverzekeraar, dan kunt u het beste uw zorgverzekeraar benaderen. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd contact opnemen met uw eigen huisarts of met Rijnmond Dokters via info@rijnmonddokters.nl

Contact
  • 010-4772186
  • 010-4772186 toets 1